ต้นอ่อนทานตะวัน (200 กรัม)

฿20.00

รายละเอียด

 • ชื่อ ประเภท หรือ ชนิดสินค้า

  ผักสด
 • ชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต

  ต้นอ่อนทานตะวัน
 • ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า

  ต้นอ่อนทานตะวัน
 • ขนาด หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้าแล้วแต่กรณี

  200 กรัม
 • ราคาโดยระบุเป็น บาท

  20 บาท
 • รายละเอียดสินค้า

  ผักปลอดสารพิษ สด สะอาด ไร้สารตกค้าง

 • ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ หรือคำเตือน แล้วแต่กรณี

  ล้างให้สะอาดก่อนทาน
 • มาตรฐานรับรอง (ระบุ ชื่อมาตรฐานและเลขใบรับรอง)

  OTOP
 • ความพร้อมในการจัดจำหน่ายออนไลน์

  ไม่พร้อมเนื่องจาก: ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สินค้า และการค่าจัดส่งที่ค่อนข้างแพง

 • ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

                                                     ช่วงเวลาการผลิตและการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์สินค้านี้
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.