กล้วยกวน (1 ขีด)

฿20.00

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

 • ชื่อ ประเภท หรือ ชนิดสินค้า

  อาหาร
 • ชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต

  ตราเจ๊แดง
 • ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า

  กล้วยกวน
 • ขนาด หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้าแล้วแต่กรณี

  1 ขีด 2 ขีด
 • ราคาโดยระบุเป็น บาท

  20 บาท 35 บาท
 • รายละเอียดสินค้า

  กล้วยกวน สะอาด รสชาติหวานมัน ไม่มีสารกันบูด ไร้สารเจือปน

 • ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ หรือคำเตือน แล้วแต่กรณี

 • มาตรฐานรับรอง (ระบุ ชื่อมาตรฐานและเลขใบรับรอง)

  OTOP
 • ความพร้อมในการจัดจำหน่ายออนไลน์

  หากมีการสั่งซื้อ ใช้เวลาเตรียมสินค้า 2 วัน ค่าจัดส่ง……………………..บาท

 • ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

                                                     ช่วงเวลาการผลิตและการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์สินค้านี้
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.