กล้วยกรอบแก้วหลากรส (100 กรัม)

฿10.00

รายละเอียด

 • ชื่อ ประเภท หรือ ชนิดสินค้า

  อาหาร
 • ชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต

  ขนมบ้านแอมป์
 • ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า

  กล้วยกรอบแก้วหลากรส
 • ขนาด หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้าแล้วแต่กรณี

  100 กรัม
 • ราคาโดยระบุเป็น บาท

  10 บาท
 • รายละเอียดสินค้า

  หอม กรอบ อร่อย มีหลากรสชาติ

 • ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ หรือคำเตือน แล้วแต่กรณี

 • มาตรฐานรับรอง (ระบุ ชื่อมาตรฐานและเลขใบรับรอง)

 • ความพร้อมในการจัดจำหน่ายออนไลน์

  พร้อม หากมีการสั่งซื้อ ใช้เวลาเตรียมสินค้า 3 วัน ค่าจัดส่ง……………………..บาท

 • ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

                                                     ช่วงเวลาการผลิตและการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์สินค้านี้
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.