กระเป๋าผ้าสกรีน (10×12 นิ้ว)

฿60.00

 • ชื่อ ประเภท หรือ ชนิดสินค้า

  กระเป๋าผ้าสกรีน
 • ชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต

  หลงรักคลองเขื่อน
 • ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า

  หลงรักคลองเขื่อน
 • ขนาด หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้าแล้วแต่กรณี

  10×12 นิ้ว 14×18 นิ้ว
 • ราคาโดยระบุเป็น บาท

  60 บาท 150 บาท
 • รายละเอียดสินค้า

  ตัดเย็บประณีต สกรีนคมชัด สีสด ไม่หลุดลอก

 • ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ หรือคำเตือน แล้วแต่กรณี

 • มาตรฐานรับรอง (ระบุ ชื่อมาตรฐานและเลขใบรับรอง)

  OTOP
 • ความพร้อมในการจัดจำหน่ายออนไลน์

  พร้อม หากมีการสั่งซื้อ ใช้เวลาเตรียมสินค้า 3 วัน ค่าจัดส่ง……………………..บาท

 • ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

                                                     ช่วงเวลาการผลิตและการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์สินค้านี้
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.