ผลิตภัณฑ์

ลุงปราโมทย์ วรชาติตระกูล (สวนมะม่วงลุงโมทย์)

“สวนลุงโมทย์”ตั้งอยู่ที่บ้านคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่กว่า 30 ไร่ มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายปีในฐานะสวนผลไม้ที่เจ้าของได้รวบรวมเก็บรักษาพันธุ์มะม่วงพื้นบ้านไว้มากมาย