ผลิตภัณฑ์

สินค้า OTOP – ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สินค้า OTOP

ระดับ 5 ดาว

มะม่วงน้ำดอกไม้ ผู้ผลิต นายวิเชียร มงคล

ที่อยู่ 93/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเขื่อน

ระดับ 3 ดาว

1. กล้วยกวน ผู้ผลิต นางสอางค์ วรรณศิริ

ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน

2. โคมไฟดินหอม ผู้ผลิต วิมานดิน

ที่อยู่ 121/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเขื่อน


ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  1. ขนมหม้อแกง ผู้ผลิต นางสมอน นุชธิสาร ประเภท อาหาร หมู่ 1 ต.คลองเขื่อน
  2. นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ผู้ผลิต กลุ่มสัมมาชีพมะพร้าวสกัดเย็น ประเภท สมุนไพรฯ หมู่ 2 ต.คลองเขื่อน
  3. นํ้ามันเหลือง ผู้ผลิต นายปราโมทย์ รัตนสิน ยา ประเภท สมุนไพรฯ หมู่ 2 ต.คลองเขื่อน
  4. ตะไคร้ไล่ยุง ผู้ผลิต นายปราโมทย์ รัตนสิน ประเภท สมุนไพรฯ หมู่ 2 ต.คลองเขื่อน
  5. หมูสวรรค์ ผู้ผลิต นางช่อมาลี เมฆโสภณ ประเภท อาหาร หมู่ 6 ต.คลองเขื่อน
  6. แหนมหมู ผู้ผลิต นางช่อมาลี เมฆโสภณ ประเภท อาหาร หมู่ 6 ต.คลองเขื่อน
  7. นํ้าฟิกข้าว ผู้ผลิต นางช่อมาลี เมฆโสภณ ประเภท อาหาร หมู่ 6 ต.คลองเขื่อน