” แรด “

ชื่อภาษาไทย : แรด

ประวัติความเป็นมา :

มะม่วงชนิดนี้ เป็นพันธุ์ไทยแท้ๆ ที่นิยมปลูกตามบ้านหรือปลูกเพื่อเก็บผลขายมาช้านานตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณทวดแล้ว ส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อรับประทานผลดิบ เพราะมีรสชาติหวานมันปนเปรี้ยวนิดๆ ปอกเปลือกฝานเป็นชิ้นๆ หรือสับเป็นชิ้นจิ้มเกลือป่นน้ำปลาหวานรับประทานอร่อยมาก ผลสุกมีความหวานประมาณ 20 องศาบริกซ์ มีรสเปรี้ยวเจือปนเล็กน้อย เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานรสหวานจัด

คุณสมบัติมะม่วงแรด :

มะม่วงแรด เป็นมะม่วงพันธ์เบา เจริญเติบโตเร็ว มีลักษณะเป็นพุ่มค่อนข้างทึบ

มะม่วงแรด มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนมะม่วงพันธุ์ไทยทั่วไป คือ เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปใบหอก ปลายแหลม โคนมน เนื้อใบหนา สีเขียวสด ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด สีเหลืองอ่อน ดอกมีกลิ่นหอม “ผล” กลมรี ผลโตเต็มที่น้ำหนักเฉลี่ย 300 กรัมต่อผล ติดผลเป็นพวง 1-3 ผล ในแต่ละพวงจะมีผลลักษณะแปลกคือ ด้านหลังผลตรงกันข้ามกับโหนกผลด้านหน้ามีเนื้อผลงอกยาวออกมาคล้ายนอแรด จึงถูกตั้งชื่อตามลักษณะผลว่า “มะม่วงแรด” ติดผลปีละครั้งตามฤดูกาล ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง

  1. ใบมีขนาดปานกลาง ผลตรงกลางมีลักษณะกลม หัวอ้วนใหญ่มีปลายแหลมเล็กน้อย ผิวเป็นคลื่นไม่เรียบ มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัด ที่เรียกว่า มีนอ ตรงส่วนบนด้านหลัง แต่บางผลและบางต้นจะไม่มี
  2. อัตราส่วนโดยเฉลี่ยของความยาว : ความกว้าง : ความหนา เท่ากับ 1.9 : 1 : 1 ลักษณะ เปลือกและผิวค่อนข้างหนาและเหนียว
  3. เมื่อดิบ มีรสเปรี้ยวจัด เมื่อแก่จัดมีรสหวานอมเปรี้ยว
  4. ผลสุก ผิวเป็นสีเหลือง เนื้อเหลือง รสหวาน มีเสี้ยนค่อนข้างมาก

การเพาะพันธุ์ :

ระยะปลูกควรอยู่ที่ 2.5×2.5 เมตร หรือไม่ก็ 4×4 มตร หากจะปลูกแบบถี่ แต่ถ้าปลูกแบบห่างก็ให้ใช้ระยะปลูกที่ 88 เมตร หรือ 10×10 มต ส่วนการปลูกควรปลูกให้เป็นแถวเป็นแนว โดยขนาตของหลุมปลูกกว้าง ยวและลึกควรทำกับ 50-100 ซม. ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของตินด้วย เพราะถ้ตินดีมีอินทรีย์วัตถุมากก็ขุดหลุมขนาดเล็กได้ แต่ถ้ตินไม่ตีให้ขุดหลุมใหญ่เพื่อปรับปรุงดินซึ่งวิธีก็คือขุดดินขึ้นมาแล้วแยกดินชั้นลางกับดินชั้นบนไว้คนละกองแล้วตากดินไว้ 15-20 วัน จากนั้นผสมดินทั้ง 2 กองด้วยยดอกหรือปัยหมัก จากนั้นรองกันหลุมด้วยยหมักหรือปุ๋ยคอก แล้วให้กลบตินลงหลุมโดยเอาดินชั้นบนลงก่อนแล้วจึงนำดินชั้นล่างกลบไว้ด้านบนซึ่งจะทำให้ตินสูงกว่าปากหลุมให้รอให้ตินยุบตัวหรืไม่ก็รดน้ำเพื่อให้มันยุบตัวก็ได้แล้วจึ่งลงมือปลูก

ปัจจุบัน แหล่งผลิตขึ้นชื่ออยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนี้มะม่วงอร่อย เพราะบางช่วง ดินเจอสภาพ 3 น้ำ คือ “น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม” ปรากฏการณ์นี้ส่งผลทำให้ผลไม้รสชาติดี คล้ายๆ กับพื้นที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

https://www.youtube.com/watch?v=R_M2HstMEOA
https://www.youtube.com/watch?v=R_M2HstMEOA
“มะม่วงขาวนิยม” ซึ่งให้ผลใหญ่ รสอร่อยคล้ายเขียวเสวย ขายได้ราคาดี

จัดทำโดย

นางสาวสุธินี โก๋กลิ่น 62003498015