ผลิตภัณฑ์

อบต. คลองเขื่อน – ศูนย์เรียนรู้

อบต.คลองเขื่อน เจ้าหน้าที่พนักงานชื่อนางสาวสุธีราพร  แก่นอ้วน  สถานภาพ แต่งงานแล้ว หน้าที่ในอบต.คลองเขื่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรตำบลคลองเขื่อน รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตร งานที่ได้รับมอบหมายคืองานท่องเที่ยว งานเกี่ยวกับคูคลองแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมหรือเรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกป่า การปรับปรุงภูมิทัศ ถนนของตำบลแต่จะเน้นหนักในเรื่องคลองเพราะในพื้นที่มีคลองเยอะมากถึงมีชื่อว่าคลองเขื่อน เมื่อก่อนมีชื่อว่า คลองเขิน ​

​มีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารชีวพันธุ์ในการกำจัดพวกแมลงศัตรูพืช ทำเชื้อรา เม็ดตะแลเซี่ยม เชื้อบิววะเลี่ย แล้วก็พวกแตนเบน ก็คือจะเอาไปปล่อยในสวนมะพร้าว แต่โครงการนี้ และความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดในการขอหัวเชื้อเขาแล้วเราก็เอามาขยายต่อในการจัดอบรมแก่ชาวบ้าน แล้วแตนเบนก้ขอขาจากสำนักงานเกษตรจังหวัด

​เกณฑ์ในการจัดสรรคือชาวบ้านเขาทำอะไรอยู่แล้วเราก็ไปส่งเสริมเราไม่ได้เริ่มใหม่เราเริ่มจากสิ่งที่เขามีอยู่โดยเริ่มจากดซน หมู่3 หมู่6 ก็จะเป็นมะม่วง จะเป็นฝั่งนอกเขตชลประทาน จริงๆแล้วพื้นที่ในคลองเขื่อนทั้งหมดเป็นของชลประทานเพราะมีการใช้น้ำจากชลประทาน

​ศูนย์การเรียนรู้มีพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน จัดสรรเป็นนาข้าว 2 แปลง และมีบ่อน้ำที่สามารถจัดเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง แล้วมีเนินป่าเนินเขาสูงในกรณีที่มีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็จะเป็นแหล่งที่อาศัยได้แล้วก็จะปลูกพวกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ​

สิ่งที่ชาวชาวบ้านอยากเรียนรู้การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ถ่ายอย่างไรให้ดูน่าสนใจ ดูให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยการถ่ายจากโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง, ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24000, Tambon Bang Rong, Amphoe Khlong Khuean, Chang Wat Chachoengsao 24000

จัดทำโดย

นางสาวกาญจนา โรจนพงษ์ 60003498023
นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ 60003498024
นางสาวสิมิลัน ไชยนาน 60003498033
นางสาวนัทมน และเล็ก 60003498041
นางสาวจิราภา บาซอรี 60003498048
นางสาววรรณภรณ์ ความคุ้นเคย 60003498062