ผลิตภัณฑ์

สวนมะม่วงลุงอำนาจ


สวนนายอำนาจ ตันเฉี่ยง (มีพื้นที่ 60 ไร่)

นายอำนาจ ตันเฉี่ยง อายุ 52 ปี มีเป้าหมายให้ผลผลิตของมะม่วงตนเองมีการส่งออกและสามารถต่อรองราคาได้ และมีความหวังว่ามะพร้าวของตนเองจะโกอินเตอร์และพัฒนาจนไปสู่ตลาดมาตรฐานสากล

คุณลุงอำนาจได้รับรางวัล.จากกรมวิชาการเกษตร ผลผลิตจากสวนมะม่วงคุณลุงอำนาจสามารถตรวจสอบถึงที่ผลิตได้มีบาร์โค้ดให้ลูกค้าสามารถสแกนและจะบ่งบอกว่ามะม่วงมาจากสวนของคุณลุงอำนาจเอง

สวนมะม่วงของกลุ่มอำนาจจะเน้นไปทางการทำมะม่วงนอกฤดูพอมีผลผลิตจะทำให้มะม่วงราคาสูงจะทำให้ได้กำไรมากกว่ามะม่วงที่ตกต้องตามฤดูกาล ส่วนคุณลุงจะสามารถผลิตผลมะม่วงออกมาได้ 1 ปี2-3 ครั้ง มะม่วงที่ออกนอกฤดูจะทำให้คุณลุงอำนาจมีรายได้ในหลักล้าน

และนายต่อมาคุณลุงอำนาจทำการส่งมะม่วงออกไปยังต่างประเทศโดยประเทศหลักๆคือประเทศเวียดนามและมะม่วงที่ส่งตรงไปยังประเทศเวียดนามก็จะเป็นมะม่วงประเภทฟ้าลั่นเขียวเสวยโดยลักษณะมาตรฐานของมะม่วงจะต้องมีผิวที่เรียบเนียนไม่มีฝ้าไม่มีกระและน้ำหนักจะต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

โดยอุปสรรคหลักๆของการปลูกต้นมะม่วงนั้นคือดินเหนียวดินเหนียวจะทำให้มีเชื้อราทำให้คุณลุงต้องดูแลอย่างละเอียดในเรื่องของการพ่นยาตามระยะเวลาโดยมีการชุบผลลูกขนาดไข่ไก่ ห่อผลขนาดเท่าไข่เป็ด หอผลประมาณ 45 วันจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ในอายุ 90 วัน คุณลุงเล่ารายละเอียดไปถึงขั้นที่ว่าจะต้องมีตารางเพื่อจดบันทึกมะม่วงแต่ละรุ่นว่าออกดอกวันนี้จะสามารถให้ผลผลิตที่สมบูรณ์เต็มที่วันไหนเพื่อทำการส่งข้อมูลไปยังสหกรณ์

มะม่วงของคุณลุงอำนาจมีทั้งหมด 3 เกรด

  1. เป็นเกรดส่งออกเกรด 
  2. เป็นเกรดส่งห้างและเกรด
  3. เกรดส่งตลาดแม่ค้าทั่วไป

มะม่วงที่ตกจาก 3 เกรดนี้คุณลุงจะนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนโดยมะม่วงกวนของคุณลุงจะมีลักษณะพิเศษคือคุณลุงจะทำมะม่วงกวนให้เป็นรูปแบบของลูกมะม่วง คุณลุงยังมีเคล็ดลับในเรื่องของการทำมะม่วงกวนว่า คุณลุงจะต้องใส่ส่วนผสมทั้งลูกสุกและลูกดิบเพื่อรสชาติและสีที่สวยงามของมะม่วงกวน ในลักษณะสวนของคุณลุงจะมีบ่อน้ำของแต่ละแปลงทำให้คุณลุงมีอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลาและปลาของลุงกินมะม่วงที่ตกจากต้นและไม่กินอาหารอื่นทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารปลา เป็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของรัชกาลที่ 9 ขนานแท้เลยค่ะ

Location Google Map

https://goo.gl/maps/rd6SBP3pFgry6GPu8

สถานที่ตั้ง

สวนนายอำนาจ ตันเฉี่ยง (มีพื้นที่ 60 ไร่)
ที่ตั้ง: 12/4 ม.3 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
เปิดเวลา: 08.00 – 17.00 น.
กิจกรรม:
– มีมะม่วงพันธุ์ขายตึก น้ำดอกไม้ เขียวเสวย แรด นักท่องเที่ยวสามารถหิ้วตะกร้าไปเก็บมะม่วงในสวนได้ แล้วนำมาชั่งกิโลกลับบ้าน
– สาธิตการทาบกิ่ง ต่อยอด ขยายพันธุ์มะม่วง (มะม่วงออกเดือนมีนาคม – พฤษภาคม)

ติอต่อ
สวนลุงอำนาจ
081 570 3492

จัดทำโดย

นางสาวกาญจนา โรจนพงษ์ 60003498023
นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ 60003498024
นางสาวสิมิลัน ไชยนาน 60003498033
นางสาวนัทมน และเล็ก 60003498041
นางสาวจิราภา บาซอรี 60003498048
นางสาววรรณภรณ์ ความคุ้นเคย 60003498062