ผลิตภัณฑ์

ลุงรุ่งโรจน์ สุขสะนะ (เศรษฐกิจพอเพียง)

“เกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง”

สถานที่ตั้ง : บ้านสวนรุ่งโรจน์ เลขที่ ๗/๒  ม.๒ ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 085-0877388

ผลผลิต : ปลูกทุอย่างที่บ้าน กินทุกอย่างที่ปลูก

ความเป็นมา : สวนนี้แม่ทำมาก่อน เป็นร่องสวน ปลูกหมาก มะม่วง มะพร้าว สามสี่ปีน้ำท่วมก็มาล้างไปที แม่ก็ปลูกใหม่ต่อมา เริ่มมีข้าวโพด พริก ผักกาดขาว ผักคะน้า หัวใช้เท้า ปลูกไว้เป็นร่องยาวเหยียด ตัดทีก็มีเรือมารับไปขาย ปลาก็มีในร่องสวนตลอด เข้ามาจากแม่น้ำตามธรรมชาติ มีทั้งปลาสลิด ปลาดุก  ปลาหมอ ปลาซ่อน กุ้งก้ามกราบ หิ่งห้อยก็มีเยอะ ระยิบระยับเต็มใต้ทุนบ้าน
คุณแม่จรวย  สงสะนะ เป็นคนเก่ง ทั้งปลูกผักขาย รู้จักคนทั่วย่านน้ำทั้งท่าขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ถือว่าเป็นมือหนึ่ง
ประมารสิบกว่าปีที่แล้ว ถึงยุคข้าวที่ราคาดี เลยล้มสวนเปลี่ยนเป็นนา แต่พอข้าวราคาตกรวมถึงนโยบายที่ให้ชาวนาซื้อข้าวกัน มันไม่น่าจะรอด ก็เลยเปลี่ยนกลับมาเป็นสวนอีกครั้ง ตอนนี้ทำแบบผสมผสานทำด้วยใจรัก ข้าวก็ปลูกเอง กินเอง แจกเอง เหลือแจกก็เอาไปขาย ตอนนี้มีนา 8 ไร่ ใช้สูตรโคกหนองโมเดลพอกินแล้ว ไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่เราเอาคุณภาพเอาสุขภาพร่างกายที่ดี  ปลอดสารพิษและอุดมสมบูรณ์
เราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้ หลายคนอาจมองว่าใครทำเกษตรมันลำบากไม่อยากให้ลูกหลานกลับไปทำแบบพ่อแม่  แต่เรามองว่ามันสบายเราเป็นนายของตัวเอง  ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร มันสบายที่สุดอยากปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรักลุ่มแม่น้ำ อยากเชื่อมเครือข่ายให้คนหันมาทำเกษตรอินทรีย์ อยากกระจายความคิดแบบนี้ให้เห็นว่าเราอยู่แบบนี้เรารักสิ่งแวดล้อมและอยู่กับธรรมชาติ
ความผูกพันกับสายแม่น้ำบางปงกะ : แต่ก่อนแถวนี้กุ้งปลาซุกซุมมากเคยมีวังปลาเค้า จับได้เยอะเป็นลำเรือ พี่ชายชอบไปงมกุ้งสองสามทุ่มก็ยังไม่กลับ จนแม่ต้องพายเรืออีกลำไปหาตามลูกชาย

บ้านสวนลุงรุ่งโจรน์
การทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่บริเวณแถวบ้านปลูกพืชหลายอย่างอยากให้พื้นที่แถวนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์เป็นมิตรกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บริเวณแถวนี้มีนกมาอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งเพราะว่าแถวนี้มีอาหารให้แก่พวกนกได้หากินเองได้ง่าย ก็จะเป็นผลไม้ที่ปลูกไว้บริเวณแถวๆบ้านมีอากาศที่เย็นสบายในตอนกลางวันอากาศร้อนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน บริเวณแถวๆบ้านจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อปลูกไว้เพื่อเป็นร่มเงาช่วยทำให้เย็นสบายได้ ในหลวงเคยตรัสไว้ว่า “ต้นไม้ 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” อยู่ในแบบที่ผสมผสานกันแบบลงตัว

บ่อเลี้ยงปลา

สถานที่ตั้ง
https://goo.gl/maps/SerxhvHEQKLSgmC36

ผู้จัดทำ

นางสาว พรกมล อินทมาพลอย รหัสนักศึกษา 59003498009
นางสาว ฐิติพร   ศรีสว่าง รหัสนักศึกษา 59003498012
นางสาว วนิดา   คำภา รหัสนักศึกษา 59003498035
นางสาว ภณิดา  หาญกระโทก รหัสนักศึกษา 59003498046