ลุงปราโมทย์ รัตนสิน ( สมุนไพร )

นายปราโมทย์ รัตนสินทร์ สวนสมุนไพร 100 กว่าชนิด เดินชมสวนสมุนไพร
ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตำบลคลองเขื่อน
รหัสทะเบียน : 3-24-11-02/1-0018
ที่อยู่ : เลขที่ 95/1 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 0868206609
ผู้มีอำนาจทำการแทน :
1. นายปราโมทย์ รัตนสินทร์
2. นางเฟื่องฟ้า รัตนสินทร์

ปราโมทย์ รัตนสินทร์ อายุ 67 ปี อดีตข้าราชการครู มีความสนใจในการปลูกพืชสมุนไพร ประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ทำสานสมุนไพรพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
เปิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร และปลูกสมุนไพรกว่า 150 ชนิด เช่น สมอไทย มะขามป้อม คูน อบเชยญวน อบเชยไทย เทพธาไร พญายอ ดีปลี ว่านชักมดลูก พิลังกาสา หญ้านางเขียว จิงจูฉ่าย บรเพ็ด ชะเอ็มไทย ฝางเสน สบู่แดง ฯลฯ

จัดทำโดย

นาย อานันท์ เทียนปลั่ง 59003498004
นายสิทธิพงษ์ โนรีวงค์ 59003498018
นายชาตรี ถาวร 59003498019
นางสาวรวินท์นิภา ไชยพานิชย์ 59003498010
นางสาวรัตนา เวชสุขสวัสดิ์ 59003498048