ผลิตภัณฑ์

” มะม่วงแฟบ “

เป็นมะม่วงพันธุ์โบราณ หายาก ปลูกยาก ในปัจจุบันหาทานได้น้อย มีรสเปรี้ยวเมื่อดิบ

หวานมากเมื่อสุก