ผลิตภัณฑ์

มะม่วงอกร่องขาว


อกร่องขาว
อกร่องขาว ผลสีเขียวอ่อน มีขนาดใหญ่ที่สุด คือใหญ่กว่าอกร่องเขียวเกือบเท่าตัว ส่วนรสชาติและการออกผลเหมือนอกร่องเขียวทุกอย่างชื่อที่เรียก มะม่วงอกร่อง เนื่องจาก พันธุ์ดั้งเดิม ผลบริเวณด้านหน้าผลที่เปรียบเหมือนอกจะมีร่องตื้นๆเป็นแนวยาวตั้งแต่บริเวณส่วนโค้งนูนจนถึงส่วนเว้าด้านล่างมะม่วงอกร่อง เป็นมะม่วงท้องถิ่นในไทยที่พบได้ในทุกภาค พบมากในภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ส่วนมากพบปลูกตามหัวไร่ปลายนา และปลูกเพื่อการค้าในแปลงใหญ่บ้าง