ผลิตภัณฑ์

มะม่วงมันเดือนเก้า

รายละเอียด

มะม่วงมันเดือนเก้าเป็นมะม่วงกึ่งสมัยโบราณ และเป็นมะม่วงที่ติดผลได้ง่าย และติดผลได้ดก ผลมีขนาดใหญ่ รสชาติได้ทั้งเป็นมะม่วงเปรี้ยว มัน อมเปรี้ยว ทานได้ทั้งดิบและกึ่งสุก ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นสูง 10 – 20 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเยอะ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นคู่ รอบกิ่งก้านบริเวณช่วงปลายยอด ใบเป็นรูปขอบขนาน โคนมน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด และติดเป็นผลได้ง่ายๆ ทำให้ผลดก ผลมีขนาดใหญ่ เมื่อผลดิบจะมีรสชาติเปรี้ยว เมื่อผลเริ่มแก่จัดจะมีรสชาติมันอมเปรี้ยว เมื่อผลสุกจะมีรสชาติหวาน แต่ไม่หวานจัดจะมีรสเปรี้ยวและมันผสมรวมด้วย