ผลิตภัณฑ์

มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4


น้ำดอกไม้เบอร์  4
มีชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไปคือ  MANGIFERA INDICA LINN. อยู่ในวงศ์ ANACARDIACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเยอะ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่บริเวดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กสีนวลจำนวนมาก   ดอกมีกลิ่นหอม”ผล” รูปกลมรี ยาว ปลายผลย้วยสวยงามมาก เวลาติดผลจะเป็นพวง 3-5 ผล ผลโตเต็มที่น้ำหนักเฉลี่ย 1 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม หรืออาจหย่อนเล็กน้อย เมล็ดลีบ ให้เนื้อเยอะ ผลดิบเป็นสีเขียว มีนวล ณ ปลายกิ่ง รูปรีแกมรูปใบหอก ปลายแหลม โคนมน เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน