ป้าสมหมาย จีนหนู (ข้าวหอมมะลิปลอดสาร)

ผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสาร ปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน
เหลือจำหน่ายให้ญาติพี่น้อง บริการสีข้าวให้กับเพื่อนบ้าน

สถานที่ตั้ง : ที่อยู่ 115 /14 หมู่ที่2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 094-9905018

ผลผลิต : ข้าวหอมมะลิปลอดภัย

ความเป็นมา : พื้นเพเป็นคนคลองเขื่อน เกิดที่นี่เลย เดิมทีเคยปลูกข้าวเพื่อขาย ซึ่งลงทุนเยอะ แต่ได้เงินน้อยกินก็ไม่ได้ เลยคิดว่าปลูกไว้กินเองดีกว่า จึงเริ่มทำมาสิบกว่าปีแล้ว เริ่มจากมีที่ ๙ ไร่ แบ่งเป็นนา ๓ ไร่ ที่เหลือเป็นสวน เล้าไก่ และบ่อน้ำ  นาข้าวของเราไม่ใช่อินทรีย์ แต่เป็นเกษตรปลอดภัย ใช้สารเคมีน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เป็นข้าวนาปี หนึ่งปีทำหนเดียว ทำแบบนาหว่านน้ำตม ปกติทำสามไร่จะได้ข้าวสองเกวียนกว่า ข้าวของเราเป็นพันธุ์หอมมะลิ ๑o๕ มีกลิ่นหอมมาก หว่านเป็นต้นขึ้นมา คนเดินผ่านก็บอกว่าหอม ข้าวเปลือกที่เกี่ยวแล้วมากองตากไว้ ก็มีคนบอกว่าหอม ข้าวสารที่ได้พอเอาไปหุงคนที่อยู่ถนนข้างนอกก็ยังบอกว่าได้กลิ่นหอม แต่ตัวเราอยู่ที่นี่ทุกวัน  ไม่ได้กลิ่น มันชินแล้ว สมัยก่อนยังจำได้ตอนแม่ทำนา เขาชื่อกันว่าในดินมี “แก้วแกลบ” จึงทำให้ข้าวมีกลิ่นหอม เวลาขุดสวนลงไป ดินชั้นล่างจะพบแก้วแกลบ มันเป็นเหมือนแก้วใสๆ เป็นแท่งเหลี่ยมๆ เล็กๆ เหมือนแกลบ จริงๆ ถ้าทำข้าวกินเอง เราจะไม่จนหรอก ลงทุนไร่บะไม่ถึงสองพัน และเราไม่ได้ต้องทำอะไรมาก ยาก็ไม่ต้องฉีด สบายๆ มันดีกว่ากันเยอะเลย ภูมิใจและปลอดภัยแน่นอนว่าเราไม่มียา

บ้านป้าสมหมาย ข้าวปลอดสารพิษ
ชาวบ้านแถวนี้มีอาชีพเกษตรในส่วนของป้ามี พื้นที่ประมาณ 9 ไร่กว่าๆ อาศัยอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชไว้กินเองสะส่วนใหญ่ มีบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ไว้รับประทานและจำหน่ายเพราะว่าพื้นที่แถวนี้จะทำนาแค่ปีละครั้งไม่ได้ทำตลอด และตอนนี้หันมารับจ้างเย็บผ้าเป็นอาชีพหลักมากกว่ามาทำนา ในพื้นที่บริเวณรอบๆ ที่นาจะปลูกต้นมาพร้าวไว้รอบๆ เป็นลานกว้าง ผลผลิตในการทำนาแต่ละครั้งได้ประมาณ 2 เกวียนกว่าๆก็จะตกอยู่ที่ 100 กว่าถัง ที่ใช้ปลูกจะใช้ข้าวพันธ์ข้าวมะลิ 105 ช่วงที่ทำนาอยู่ที่ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน ใช้เวลาในการดูแลรักษา 4 เดือนกว่าๆ ช่วงเวลาในการเกี่ยวเกี่ยวประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน การทำเกษตรเราจะเป็นแบบไม่ใช่สารอินทรีย์เราจะทำแบบปลอดสารพิษเพราะว่าเราเก็บไว้กินเอง เวลาเก็บเกี่ยวมาได้เราจะเอาข้าวส่วนหนึ่งที่เราได้มาเก็บเอาไว้เพื่อเป็นพันธ์ข้าวในปีต่อ ๆไปเราจะนิยมทำแบบนี้ทุก ๆปี

สถานที่ตั้ง
https://goo.gl/maps/QXFUSUQgth3dkPdJA

ผู้จัดทำ

นางสาว พรกมล อินทมาพลอย รหัสนักศึกษา 59003498009
นางสาว ฐิติพร   ศรีสว่าง รหัสนักศึกษา 59003498012
นางสาว วนิดา   คำภา รหัสนักศึกษา 59003498035
นางสาว ภณิดา  หาญกระโทก รหัสนักศึกษา 59003498046