บ้านขนมไทย ป้านกเอี้ยง

การกวนกละแม

นางสาวนกเอี้ยง เกตุแก้ว

เริ่มทำขนมด้วยการดูแม่ทำขนม ทำขนมขายสมัยก่อนเป็นชิ้น เริ่มทำขนมตอนอายุ 20 ปี จนปัจจุบันอายุ 60 ปี ทำขนมมาได้ 40 ปีแล้ว นำไปขายที่กรุงเทพโดยการอาศัยรถคนแถวบ้านตั้งแต่เช้าถึงเย็น ปัจจุบันคุณป้าทำขนมขายที่ศาลากลาง ตอนเช้า

ปกติคุณป้าจะขายมะม่วง แต่จะทำขนมไทยไปขายตอนที่ไม่ใช่หน้ามะม่วง ขนมจะทำไปตามฤดูแล้วแต่ว่าจะมีอะไร แต่ทำขนมเป็นทุอย่าง เวลามีงานคุณป้าก็จะไปช่วยทำขนม

ตัวอย่างวิธีการทำกาลาแม

นำข้าวเหนียวแข็งมาแช่น้ำข้างคืน เข้าก็นำซาวแล้วนำข้าวเหนียวไปต้มน้ำจนเปื่อย พอข้าวเหนียวเปื่อยแล้วนำหางกะทิมาใส่ แล้วนำไปต้มที่สักพักแล้วใส่น้ำตาลอัมพวาลงไป กวนประมาณ 3-4 ชั่วโมง แล้วใส่หัวกะทิ พอใส่หัวกะทิเสร็จก็กวนต่ออีก 7-8 ชั่วโมง กวนเสร็จต้องลองใช้นิ้วแตะดู ถ้ากาลาแมไม่ติดนิ้วขึ้นมาเป็นอันใช้ได้ หลังจากเสร็จแล้วนำมาใส่ลงในถาดโดยใช้ใบตองลอง เพราะถ้าไม่ใส่ใบตองจะทำให้หาลาแมติดถาด ทิ้งเอาไว้ข้ามคืนพอเช้าก็นำกาลาแมมันตัดเป็นชิ้น

สถานที่ตั้ง

ที่อยู่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเขื่อน  จุดเรียนรู้เรื่องการทำขนมไทย

เบอร์โทรติดต่อ


081-6502881


จัดทำโดย


นางสาวกาญจนา โรจนพงษ์ 60003498023
นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ 60003498024
นางสาวสิมิลัน ไชยนาน 60003498033
นางสาวนัทมน และเล็ก 60003498041
นางสาวจิราภา บาซอรี 60003498048
นางสาววรรณภรณ์ ความคุ้นเคย 60003498062