น้ำดอกไม้ม่วง

มะม่วงชนิดนี้ เกิดจากการเขี่ยเกสรผสมระหว่าง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ปากน้ำ กับมะม่วงจากประเทศไต้หวันชื่อ “หงจู” โดยฝีมือคนไทยจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จากนั้นก็นำเอาเมล็ดที่ได้จากผลสุกเกิดจากการเขี่ยเกสรดังกล่าวไปเพาะเป็นต้นกล้าแล้วแยกต้นปลูกเลี้ยงจนต้นโตมีดอกและติดผลจำนวนหลายต้น ปรากฏว่าแต่ละต้นติดผลดกมาก และมีลักษณะเด่นประจำพันธุ์คือ รูปทรงของผลจะเหมือนกับผลของมะม่วงน้ำดอกไม้หรือมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ปากน้ำที่เป็นพันธุ์พ่อทุกอย่าง ส่วนสีของผล ไม่เป็นสีเขียวเหมือนกับสีของมะม่วงน้ำดอกไม้ทั่วไป แต่กลับเป็นสีม่วงเข้มตั้งแต่ติดผลขนาดเล็ก จนกระทั่งผลแก่และสุกเหมือนกับสีของมะม่วง “หงจู” ที่ใช้เป็นพันธุ์แม่ทุกอย่าง และสีจะเข้มกว่าด้วยน่าชมมาก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชื่อว่าเป็นมะม่วงกลายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทย ได้ปลูกทดสอบความนิ่งของสายพันธุ์อยู่เป็นเวลานานและหลายวิธีทุกอย่างยังคงที่ จึงตั้งชื่อว่า “มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง”

มะม่วงน้ำดอกไม้ม่วง
ถ้าคุณอยากเห็นแบบวิดิโอเชิญรับชมได้เลยครับ