นายเดือน พุ่มนิคม(มะม่วงกวน)

ที่อยู่ 39 หมู่ 4 ต. คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 085-08340633

แผนที่

https://goo.gl/maps/3FH2juiTBH55h7NU6

ผู้จัดทำ

อานนท์ ทองคำ 59003498001
เศรษฐพงศ์ ไชยวงค์ผาบ 5900349802
ณัฐสินี นาคีทรัพย์ถาวร 59003498038
อภิสิทธิ์ ศรีวัลลภ 59003498043