กานดา โฮมสเตย์

ความเป็นมาก่อนที่จะมีการจัดตั้งโฮมสเตย์ พัฒนาชุมชนเล็งเห็นว่า ตำบลคลองเขื่อน เป็นที่ผลิตมะม่วงที่ดีและมีคุณภาพจึงมีลูกค้าที่เข้ามาทั้งซื้อ และดูงานมะม่วง ทางพัฒนาชุมชน จึงอยากให้ลูกค้าหรือผู้คนทั่วไปที่เข้ามาซื้อมะม่วง ให้ได้มีที่พัก  สำหรับลูกค้าที่จะพักผ่อนหลังจากที่ลูกค้ามาเที่ยวซื้อมะม่วง เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และทางพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีกิจกรรมหรือวิถีชีวิต ในชุมชน ที่สามารถเรียนรู้ได้ เหนือจากการซื้อมะม่วงและกลับไป ทางตำบลคลองเขื่อน ยังมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้อีกมากมาย

             ลักษณะการทำโฮมสเตย์ของพี่กานดา จะเป็นการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านให้กับลูกค้าเพื่อมาใช้ชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิต ว่าแต่ละบ้านเขาทำอะไรมีอาชีพอะไร  และสิ่งสำคัญคือการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าลูกค้าจะต้องพึงพอใจตั้งแต่ที่นอนที่กินห้องน้ำการอาบน้ำรวมไปถึงความปลอดภัยแสงสว่าง และโฮมสเตย์พี่กานดามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง จนมาถึงจุดที่ลูกค้าพึงพอใจอยากมาพักซ้ำๆ

หมู่ 3 มีโฮมสเตย์ทั้งหมด 5 หลัง

                        1. กานดาโฮมสเตย์

                        2. ไพลิน อำนาจโฮมสเตย์

                        3. พี่ปุ๊โฮมสเตย์

                        4. บันเทิง ยุวลีโฮมสเตย์

                         5. ยุพิน สมานโฮมสเตย์ แ

            บ้านถือพี่กานดาเป็นโฮมสเตย์หลังแรกเดิมที โฮมสเตย์ในปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นโรงจอดรถพี่กานดาใช้ไม้ที่มีอยู่ ดัดแปลงขึ้นมาทำเป็นโฮมสเตย์ เป็นบ้านยกสูงโปร่งมีลมพัดเย็นสบายตลอดวัน

    ยกตัวอย่าง การเข้าพัก ที่กานดาโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน

            มีการต้อนรับแขกที่แขกที่จะเข้ามาพัก แบ่งจำนวนคนไปตามบ้านบ้านพี่กานดาสามารถรับคนได้ 30 คน  มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ มีทั้งหมด 4 ฐาน

  1. เรียนรู้สายพันธุ์มะม่วง
  2. การทำหญ้าแฝกทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในชุมชน
  3. ขนมไทยเป็นขนมไทยโบราณแท้
  4. การส่งออกมะม่วง

 ในแต่ละฐานจะใช้เวลาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆประมาณ 1 ชั่วโมง และพักกลางวัน โดยที่จะพักทานข้าวพร้อมกัน  หรือพักทานข้าวตามฐานก็ได้ โดยอาหารที่ทางชุมชนทำมาให้จะเป็นอาหารพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษโดยจะคิดถัวเฉลี่ยหัวละ 100 บาท

Location Google Map

https://goo.gl/maps/dUfFdX992zAvspi67

สถานที่ตั้ง

15/2ม.3 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน 24000

ติดต่อ : 091 435 4130 (คุณกานดา) Facebook : บ้านกานดา โฮมสเตย์ คลองเขื่อน

จัดทำโดย


นางสาวกาญจนา โรจนพงษ์ 60003498023
นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ 60003498024
นางสาวสิมิลัน ไชยนาน 60003498033
นางสาวนัทมน และเล็ก 60003498041
นางสาวจิราภา บาซอรี 60003498048
นางสาววรรณภรณ์ ความคุ้นเคย 60003498062