กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังควาย -กระยาสารท – ข้าวกล้องหอมนิล – ข้าวกล้องมะลิเกษตร

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

– เป็นกระยาสารทสูตรโบราณสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
– ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี
– มีความกรอบมากกว่ากระยาสารททั่วไป 
– ไม่ใส่สารกันบูด

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ใช้แรงงาน คนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันเสมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มสมาชิกให้ทุกคนได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้แก่ชุมชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายในชุมชนให้เกิดความสามัคคี

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

– ถั่วลิสง
– งา
– ข้าวเม่า
– ข้าวตอก
– แป๊ะแซ
– น้ำตาลปี๊บ
– น้ำตาลอ้อย
– กะทิ
– น้ำมันพืช

ขั้นตอนการผลิต

2.2.1 นำถั่วลิสงและงา มาคั่วให้สุก ส่วนข้าวเม่านำไปทอดในน้ำมันพืช พักเก็บไว้
2.2.2 นำกระทะใบใหญ่ตั้งไฟใส่นำกะทิเคี้ยวให้กะแตกมัน
2.2.3 ใส่นำตาลปีบลงไปคนให้นำตาลและกะทิเข้ากันคนไปเรื่อยจนนำตาลเหนี่ยวโดยการทดลองหยดลง ในน้ำถ้าน้ำตาลจับก้อนแสดงว่าความเหนียวใช้ได้
2.2.4 ใส่แปะแซลงไปคนให้เข้ากัน
2.2.5 ลดไฟให้อ่อนมากๆใส่ข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่ว งา แล้วคนให้เข้ากัน
2.2.6 ยกกระทะลงจากไฟนำขนมที่ได้มาบรรจุหีบห่อให้สวยงาม ชั่งนำหนัก ตัดเป็นชิ้นตามขนาดเพื่อบรรจุต่อไป

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทุกชนิดมีการคัดสรรคุณภาพอย่างพิถีพิถัน ใช้แต่ของสดใหม่เท่านั้น ส่วนน้ำตาลปี๊บและน้ำอ้อยนั้นจะมีเจ้าประจำที่ได้จากของแท้ และที่สำคัญไม่มีสิ่งเจือปน

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังควาย

ที่อยู่ 46 หมู่ 5 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

095-7689893

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายเจียม ศิริชาติ

ที่อยู่ 46 หมู่ 5 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

095-7689893

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

– ขายส่งตามร้านค้าในอำเภอ และจังหวัด
– ลูกค้ามาสั่งซื้อโดยตรง