ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์รวม ฐานข้อมูลชุมชนคลองเขื่อน​

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนตำบลคลองเขื่อน

แหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพ

ตำบลคลองเขื่อน ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพระดับการส่งออก เที่ยวชมสวน และเป็นสวนที่เกษตรกรใช้เป็นตัวอย่างในการผลิตมะม่วงคุณภาพ

เรียนรู้วิถีชุมชน

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้วิถีเกษตร การปลูกมะม่วงคุณภาพ เรียนรู้วิถีชาวนา ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น

ชีวิตริมแม่น้ำบางปะกง

ตำบลคลองเขื่อน ติดริมแม่น้ำบางปะกง ยังดำรงชีวิต โดยพึ่งพาสายน้ำและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน

มาร่วมเรียนรู้การรักษาพันธุ์มะม่วงพื้นบ้าน

มะม่วงแต่ละพันธุ์ของสวนนี้ก็มีรสชาติต่างกัน ถ้าเราปลูกอย่างเดียว เราก็ได้กินอย่างเดียว ไม่ได้กิน ไม่รู้จักสายพันธุ์อื่นๆ คนที่เข้ามาเที่ยว มากินมะม่วงก็ได้ความรู้เรื่องความหลากหลายของสายพันธุ์กลับบ้านไปด้วย

แนวคิดที่อยากแบ่งปันความรู้ และความอร่อยของมะม่วงแต่ละพันธุ์ตลอดระยะเวลา 10 ปี

ลุงปราโมทย์ วรชาติตระกูล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เลือกซื้อของดีคลองเขื่อน

0-3850-9137

ที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

kannika.mar@rru.ac.th